Jedan od najefikasnijih i relativno najsigurnijih načina zarade novca na binarnim opcijama jeste investiranje u PAMM račun. U ovom članku ćemo sagledati karakteristike ovog tipa ulaganja, njegove prednosti i nedostatke. Osim toga, u zaključku ćemo predstaviti procedure potrebne za ulaganje u PAMM binarnih opcija.

Šta je PAMM račun?

Ulaganje u PAMM račun podrazumeva transfer investitorovog novca trgovcu koji će koristiti ova sredstva za trgovanje binarnim opcijama. Iako račun pripada trgovcu, on nema direktan pristup novcu investitora, moguće je samo sklapanje ugovora. Kada se trgovčev kapital poveća, on dobija nagradu i zarađena sredstva se automatski naplaćuju te se mogu ukloniti iz sistema ili ih trgovac može uključiti u buduća ulaganja.

Ako je trgovac pretrpeo gubitak, ne dobija ništa, a gubitke u tom slučaju snosi investitor. Međutim, to ne znači da trgovac nema šta da izgubi i da može da se oslanja na investitorov novac koliko god želi. Kada otvorite PAMM račun, trgovac napravi određeni iznos (tzv. kontrolisani kapital) i taj iznos se koristi u transakcijama sa binarnim opcijama na istim osnovama kao i investitorov novac. Drugim rečima, trgovac može da kupi ugovor od investitorovog novca bez svojih sredstava, sistem to prepoznaje kao ravnomernu raspodelu sredstava. Tako trgovac riskira svoj lični kapital i, istovremeno, potencijalnog investitora, razmatrajući mogućnost ulaganja u određene PAMM račune čiju veličinu kapitala može da vidi.

Ako investitor vidi da je trgovac uložio pristojan novac, to samo govori o ozbiljnosti trgovca i činjenici da se trgovac verovatno želi suzdržati od bespotrebnog riskiranja u trgovanju čime osigurava i novac investitora.

PAMM platforma sa tehničke tačke gledišta

Hajde da vidimo sada šta je PAMM sa tehničke tačke gledišta i šta podrazumeva ova skraćenica. PAMM (PAMM – Percent Allocation Management Module) je modul za upravljanje procentom izdvajanja, softversko rešenje koje vam omogućava da automatizirate proces prenosa poverenog novca. Dešifrovanjem skraćenice postaje jasno da je ključna ideja PAMM sistema automatska raspodela dobiti i gubitaka nakon zatvaranja transakcije.  Tako investitor gleda porast na stanju svog računa (u komandnoj tabli investitora), trgovac, također, vidi porast sredstava koja pripadaju njemu lično.

Sistem ne samo da pruža automatski prenos sredstava, nego i automatsku otplatu, investitor može da povuče svoj novac a trgovac ne može to ni na koji način sprečiti. Međutim, mogu postojati određena ograničenja neophodna za postizanje stabilnosti procesa trgovanja jer povlačenje investitorovog novca u vreme otvorene ponude nije moguće iz očiglednih razloga.

Dalje, PAMM sistem automatski raspodeljuje sredstva i pruža visok nivo zaštite interesa učesnika. Naprimer, trgovac ne može jednostavno “nestati” sa novcem investitora jer jednostavno nema načina da se ukloni iz sistema. Zauzvrat, investitorova dobit ne može izbeći plaćanje naknade trgovcu, kao što je već rečeno, sistem automatski beleži promenu balansa prilikom zatvaranja svake transakcije.

LEAVE A REPLY