Osvrnimo se na najčešće korišćene indikatore koje koriste mnogi trgovci za uspešno poslovanje. Da bismo bolje shvatili kako rade indikatori i u kojoj oblasti se koriste, potrebno ih je klasifikovati.

Indikatori tendencija

Koriste se za određivanje tendencije. Važni su jer uspešno trgovanje znači praćenje tendencija. Naprimer, ako postoji naznaka da će cena ići prema dole, logično je trgovati po pretpostavci da će cena ići još dole, i obrnuto. Za razumevanje tržišta, koriste se sledeći indikatori:

Bollinger indikator

Ovo je jedan od najstarijih indikatora koji je efikasan i dan danas. Često se prikazuje na grafikonu cene kao tri promenljiva opsega. Kada je cena iznad gornjeg opsega, to znači početak uzlazne tendencije. Kada je cena u sredini grafikona, to znači da je tržište „ravno“. Obično u ovoj situaciji većina trgovaca (osim onih koji se specijaliziraju za trgovanje na „ravnom“ tržištu) ne otvaraju pozicije i čekaju promene.

MACD indikator

Ovaj indikator može da se vidi na grafikonu u dva oblika – kao sam MACD indikator i kao MACD histogram. MACD je obično smešten na grafikonu i izgleda kao Bollinger indikator. MACD histogram je odvojeni grafikon sastavljen od vertikalnih linija koje su različite dužine i leže na horizontalnoj liniji ističući određenu tendenciju. Ako su vertikalne linije iznad horizontalne linije, to znači da je tendencija uzlazna. Ako su linije ispod horizontalne linije, tendencija je silazna. Dužina linija signalizira jačinu tendencije. Što su linije duže, tendencija je snažnija. Ovaj indikator je efikasan kod dugotrajnih okvira  i sklon je greškama kad se koristi za vremenske okvire od pet minuta. To treba imati na umu ukoliko želite koristiti MACD histogram u svom poslu.

Na prvi pogled, ovaj indikator je veoma složen ali je istovremeno i najtačniji. Struktura Ichimoku indikatora sadrži 5 linija koje, kada se ukrštavaju, daju razne signale. Najpopularniji signali su „ukrštavanje“ (zlatni i mrtvi), koji se formiraju kada se Tenkan i Kijun linije ukrste. Prostor između Chinoku A i Chinoku B se zove „oblak“. Osim toga, po pravilu, ovaj indikator se često izgrađuje na grafikonu. Stoga, kada linije grafikona odgovaraju linijama indikatora, to može mnogo toga reći. Također, Ichimoku je „samoproveravajući“ indikator. To znači da, ako njegove linije pokazuju iste signale, samo tada ima smisla kupiti određenu opciju. Obično, ovaj indikator se koristi za duže vremenske okvire jer je glavni zadatak indikatora tendencije da razjasni tendenciju. Što je tendencija snažnija, jednostavnije je ispuniti taj zadatak.

Oscilatori

Ova vrsta indikatora je pogodna za periode kada nema preovladavajuće tendencije na tržištu. U stvarnosti, trgovci binarnim opcijama zarađuju više novca trgovanjem „unutar kanala“ u odnosu na druge trgovce. Naprimer, Forex trgovac uvek misli za koliko tačaka će se cena promeniti da bi on mogao da ostvari dobit. Ova informacija nije bitna trgovcu binarnim opcijama. Da bi povećao profit, potrebno je samo da zna da će se cena promeniti za 2 ili 3 tačke gore ili dole. Upravo tu informaciju može da dobije koristeći oscilatore.

Stohastički indikator

Ovaj indikator je oduvek bio veoma popularan. Obzirom da se stohastički indikator koristi za rad unutar „kanala“, prikazuje se kao sličan kanal koji ima dve linija – gornju i donju. Kada je talasasta linija iza gornje linije na grafikonu, to znači da je tržište „preopterećeno kupovinama“ i očekuje se da će cena ići dole. Kada talasasta linija prelazi donju granicu, to znači da je tržište „preopterećeno prodajama“ i verovatno će cena ići gore.

Treba imati na umu da je ovo navedeno tačno samo kada nema promena tendencija natržištu. Preporučujemo vam da pratite stohastički indikator u kombinaciji sa drugim navedenim indikatorima.

Indikator impulsa

Ovaj indikator je dobar za korišćenje u kanalu cena. Indikator impulsa može da predvidi buduće situacije na tržištu i pokaže buduće promene u impulsu cena. Ovaj indikator radi na osnovu sledećih principa – poredi trenutnu cenu sa cenom prethodnog vremenskog intervala. Po završetku ovog poređenja, trgovac dobija signale. Da bi radio sa ovim indikatorom, trgovac treba da prati kretanje njegovih linija i smer njihovog kretanja. Ako linije idu prema gore, to znači da trebate kupiti, a ako idu dole, to znači da trebate prodati.

Indikator impulsa signalizuje najpogodniji trenutak za ulazak na tržište. Profitabilnije je prodati na maksimalnoj tački i kupiti na minimalnoj. Ovaj indikator podseća na stohastički indikator ali većina preferira ovaj jer je ilustrativan i pogodan.

LEAVE A REPLY