Šta je potrebno razmotriti prilikom biranja besplatnih signala za trgovanje u trgovanju binarnim opcijama i kako ih ispravno koristiti?

Biranje izvora

Pretpostavimo da ste dobili ponudu da se pretplatite na listu besplatnih signala za trgovanje. Trenutno postoji mnogo ovakvih ponuda jer većina finansijskih savetnika i privatnih brokera to nudi.

Neki brokeri imaju nekoliko opcija takvih preporuka. Novosti, mejlovi od ličnih menadžera, mejlovi VIP klijenata, informacije o zadnjim uspešnim ponudama itd. Potrebno je pročitati istraživanja i iskustva klijenata te ocene velikih kompanija kao što su AnyOption, FrontStocks idr. Pogledajte šta nude. U većini slučajeva, ove infomacije se šalju kako bi se uverili potencijalni klijenti u njihovu korisnost i kako bi u budućnosti kupovali signale za trgovanje. Međutim, ne trebate to raditi odmah. Bolje da ih testirate određeni vremenski perid kako biste proverili njihovu efikasnost. Kako shvatiti da je određeni signal za trgovanje pogodan za vas?

Pre svega, pobrinite se da dobijete preporuke sa optimalnom ušestalošću i vremenskim okvirima sa kojima radite. Naprimer, ako radite koristeći 1-satni grafikon, ne trebaju vam signali za trgovanje koji predviđaju kretanje cene za naredni dan. Naprotiv, zanimaće vas signali koji predviđaju promene ponuda u narednih 1, 2 ili 3 sata. Drugim rečima, trebate se pretplatiti samo na one signale koji se podudaraju sa vašim načinom trgovanja. Samo u tom slučaju bićete u mogućnosti da profitirate od signala i da se približite uspešnom trgovanju.

Osim toga, treba zapamtiti da sve signale za trgovanje treba proveriti. Najbolje je proveru izvršiti pomoću demo računa. U tom slučaju nećete izgubiti pravi novac a, istovremeno, shvatićete da li su testirane preporuke korisne. Iznos na demo računu treba da odgovara iznosu kojeg planirate koristiti na pravom računu za trgovanje. To će vam pomoći da proverite pouzdanost signala i razvijete svoj vlastiti sistem trgovanja sa samostalno planiranim upravljanjem ulozima.

Izbor preporuka za osnovna sredstva je važan aspekt, također. Po pravilu, imate pravo da samostalno izaberete ovu opciju. Ne savetuje se da trgujete sa svim odjednom jer to narušava koncentraciju i za posledicu ima loše rezultate. Zato, izaberite jedno sredstvo, naprimer, zlato ili švajcarske franke, i testirajte koji signal za trgovanje odgovara ovim sredstvima.

Verovatno ćete tokom testiranja lako otkriti da li se trebate oslanjati na preporuke na koje ste se pretplatili. Moguće ih je razvrstati po ukupnom broju ponuda i broju ponuda koje su bile profitabilne. Ako strogo pratite sve preporuke i uputstva koja sadrži prognoza koju ste dobili, minimalno 3 od 5 ponuda mora da bude profitabilno.

Osim toga, potrebno je testirati stabilnost sistema. Čak i ako vam je prognoza pomogla da imate 5 uspešnih ponuda u nizu, ipak vam preporučujemo da u budućnosti pogledate statistike. Proverite da li sistem može da prikaže iste rezultate kao što je pokazao danas ili pre par dana. Nakon dugotrajnog testiranja koje potvrđuje da su signali za trgovanje efikasni i da pružaju stabilne i dobre rezultate, samo tada se možete okrenuti pravom računu za trgovanje i početi da zarađujete pravi novac trgovanjem binarnim opcijama.

LEAVE A REPLY