Mnogi trgovci smatraju trgovanje binarnim opcijama popularnim i obećavajućim biznisom. Trgovanje binarnim opcijama omogućava zaradu mnogo novca uz minimalni napor i rizik u poređenju sa trgovanjem na običnoj berzi. Klasično trgovanje i trgovanje binarnim opcijama se prilično razlikuju. Ali postoje li metodi koji se koriste kod ovog tipa trgovanja koji su, također, drugačiji i na šta trgovac koji želi da uspešno trguje binarnim opcijama treba da obrati pažnju?

Dva metoda analize tržišta

Postoje dva metoda analize koja se koriste kod trgovanja. To su fundamentalna i tehnička analiza.  Prvi meod podrazumeva pravljenje prognoze impulsa cene na osnovu rezultata i tendencija globalnog ekonomskog razvoja i drugih događaja koji mogu da utiču na kretanje cene. Tehnička analiza se koristi direktno na grafikonima cena. Neki trgovci misle da se svi globalni događaji odražavanju na cene na grafikonima. To znači da dijagram može da se koristi kao indikator kretanja cene.

Važno je spomenuti da većini trgovaca pravljenje prognoze kretanja cene predstavlja problem. To je, također, problem i trgovcima na berzi i Forex-u. Na prvi pogled izgleda da je posao trgovca binarnim opcijama jednostavniji jer on mora samo da predvidi kretanje cene bez razmišljanja o nivou do kojeg će doći. U svakom slučaju, iskusan trgovac samostalno kalkuliše moguće buduće promene cene na osnovu podataka prikazanih na grafikonu. Ako trgovac ima dovoljno informacija, on može da odluči koju opciju će da kupi i za koji period. Drugim rečima, glavni principi tehničke analize u trgovanju binarnim opcijama su u mnogočemu slični osnovnim principima bilo kakvog trgovanja.

Tehnička ili fundamentalna analiza?

Koji metod analize tržišta je lakši za naučiti? Obično, tehnička analiza deluje teško za trgovce početnike jer zahteva dobro znanje iz matematike i veštine analitičkog razmišljanja. Ipak, tehnička analiza je sigurno jednostavnija od fundamentalne, posebno za novajlije. Imamo nekoliko argumenata koji to i dokazuju.

Prvo, da bi koristio fundamentalnu analizu, trgovac treba dobro da poznaje stanje na tržištu. Važno je biti svestan svih događaja tokom dužeg vremenskog perioda. Da bi bio svestan trenutnih događaja, važno je razumeti ekonomski razvoj raznih zemalja sveta, počevši od sredine 20. veka do danas. Za prognoziranje cene nije dovoljno samo otvoriti sajt sa novostima ili pročitati neke prognoze stručnjaka o jačanju dolara ili informacije o državnom udaru u nekoj državi.

Stoga, fundamentalna analiza zahteva temeljno istraživanje mnogih faktora koji utiču na situaciju na tržištu. Posebna edukacija je, također, korisna. Samo to omogućava da korišćenje fundamentalne analize bude korisno. Metaforički, ovaj metod može da se uporedi sa raketom kojoj je potrebno mnogo podešavanja pre pokretanja. Ako vam je potrebno instantno oružje, tehnička analiza je korisna. Učenje osnovnih principa ovog metoda ne uzima mnogo vremena i moguće je koristiti stečeno znanje u stvarnom trgovanju.

Drugo, korišćenje tehničke analize omogućava trgovcu da poveća profit sa relativno visokom verovatnoćom od 60-85%, što je veoma dobar rezultat. Postoji mnogo sistema za trgovanje koje koriste trgovci a koji funkcionišu na jednostavnim principima te donose veliku dobit.

LEAVE A REPLY